Hallo allemaal!!!!!

Welkom op de web-log van groep 7/8b! Hierop houden we bij wat we allemaal doen dit jaar. Ook kunt u hier de data van de toetsen vinden. Veel leesplezier!


Info VO


Samenvatting informatieavond voortgezet onderwijs1. Kiezen na de basisschool.

Bijna alle ouders hebben hetzelfde gevoel wanneer zij voor het eerst een kind in groep 8 hebben, dat voor die belangrijke keuze staat. Het gaat tenslotte, althans dat is de bedoeling, om een keuze voor 4, 5 of 6 jaar. Dat gevoel is het beste te omschrijven als onzekerheid. Waar moet ik zoeken, hoe weet ik of dat nu de juiste school is? Neem alle tijd om tot een goede keuze te komen. Wij gaan ook niet over één nacht ijs, we nemen alle tijd voor deze belangrijke beslissing die U gaat nemen.2. Toetsen.

De wet vereist een onafhankelijke toets op de onderdelen taal, rekenen en studie -vaardigheden. Onze school doet dit jaar de NIO toets in oktober. En we doen dit jaar ook weer mee met de CITO-toets. Die staat gepland op dinsdag 5, woensdag 6 en donderdag 7 februari 2013. Om de kinderen vertrouwd te maken met deze wijze van toetsen, oefenen zij een paar keer met (oude) toetsen van voorgaande jaren.

De toetsresultaten zijn een “onafhankelijk gegeven” voor het Voortgezet Onderwijs en dienen daarnaast voor de basisschool als vergelijking met het beeld dat de leerkracht heeft van de ontwikkeling wat het kind op onze school heeft doorgemaakt. Met name de ervaringen in groep 7 en 8 spelen hierbij een belangrijke rol. De toets heeft ook als doel om per kind te bekijken waaraan nog gewerkt moet worden. Tevens is het een middel om de stand van het eigen onderwijs te “toetsen” en te evalueren. Met de ouders van kinderen die in de klas een geheel apart programma volgen voor één of meerdere toetsonderdelen, wordt vooraf overlegd over de deelname en/of wijze van toetsen. De toetsuitslag krijgt uw kind begin maart (week 10) in een gesloten envelop mee maar huis.3. Voorlopig Advies Voortgezet Onderwijs

Tijdens een gesprek op maandag 12 november krijgen de ouders en hun kind een voorlopig Voortgezet Onderwijsadvies voor hun kind. Bij dit voorlopig adviesgesprek zijn zowel de ouders als het kind aanwezig Deze adviezen geven u en uw kind een richtlijn voor de oriëntatie op scholen voor Voortgezet Onderwijs. Om tot dit voorlopig advies te komen is overleg geweest tussen de leerkrachten van groep 7 en 8, in samenwerking met de intern begeleider en de directeur.4. Scholenmarkt Voortgezet Onderwijs.

In januari wordt in een van de VO scholen een scholenmarkt gehouden, waar diverse scholen voor Voortgezet Onderwijs uit de regio zich op informerende wijze zullen presenteren aan de ouders. Ouders die deze avond verhinderd zijn, kunnen ook in Breukelen een soortgelijke scholenmarkt bezoeken. Data worden t.z.t bekend gemaakt via de websites van de VO-scholen. Het is ook handig om in deze maand goed de plaatselijke kranten in de gaten te houden. Na deze scholenmarkt zijn er op de scholen open dagen (avonden) en open lesmiddagen. De open dagen zijn voor ouders én leerlingen. De open lesmiddagen zijn alléén voor leer- lingen. Wij adviseren ouders altijd op meer dan één school te gaan kijken, om ook daadwerkelijk te kunnen kiezen.5. Advies- en Inlichtingen Formulier (A.I.F.)

Dit is een officieel document dat geldt als aanmeldingsformulier voor het Voortgezet Onderwijs. De ouders vullen thuis een gedeelte in, waarna het A.I.F. weer op school ingeleverd wordt. Daarna vult de leerkracht de overige onderdelen in. Hierbij worden niet alleen de toetsgegevens van de CITO-eindtoets gebruikt, maar ook de gegevens van de methodetoetsen en de methodeonafhankelijke toetsen uit het leerlingvolgsysteem.

Verder worden de werkhouding en het sociaal-emotioneel gedrag van de leerling beschreven. Dit formulier wordt (na het adviesgesprek) door de Franciscus naar de V.O.-school gestuurd. Eén kopie van het ingevulde formulier gaat in het archief en één kopie is voor de ouders.6. Adviesgesprekken.

Donderdag 7 februari ontvangt u gelijk met het rapport en het A.I.F. een brief, waarop u kunt u intekenen voor het adviesgesprek op donderdag 14 maart. We proberen zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden. Het A.I.F. moet dan maandag 11 februari weer mee terug naar school, zodat we het verder kunnen invullen. Zo gauw wij de uitslag van CITO binnen hebben (meestal week 10), krijgt uw kind in een gesloten enveloppe de CIT0-uitslag mee naar huis, zodat u thuis op uw gemak de uitslag met uw kind kunt doornemen.

Bij het definitief adviesgesprek zijn zowel de ouders als het kind aanwezig. De duur van zo’n gesprek is 15 minuten. Tien minuten voor de aanvang van het adviesgesprek ligt het A.I.F. op de tafel in de gang. Onder het genot van een kopje koffie of thee en voor de leerlingen limonade kunt u het A.I.F. samen inkijken en bespreken.

Tijdens het gesprek wordt het A.I.F. doorgenomen en wordt het advies door de leerkracht geformuleerd en ingevuld. Ook de gewenste school wordt genoteerd. Daarna wordt het formulier door één van de ouders en de leerkracht ondertekend.
Het advies van de school staat vast en is voor de V.O.-scholen doorslaggevens. Bent u het echter niet eens met het advies, kunt u dit na het gesprek aangeven op het A.I.F.


Tijdpad:

Datum Activiteit

Oktober Afname CITO
Begin november Uitslag NIO naar leerkrachten
12 november Info NIO naar ouders + voorlopig advies (op papier)
Begin januari Scholenmarkt V.O.
5, 6 en 7 februari CITO eindtoets
Donderdag 7 februari Eerste rapport
A.I.F. mee naar huis
Maandag 11 februari A.I.F. terug op school
Jan., feb. en maart Open dagen/lesmiddagen 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten